Hoveddel Side topp

Computerworld inviterer til Healthworld 30. august

Helse og IT går hånd i hånd inn i fremtiden, og kommer til å møte på de samme, store utfordringene når det gjelder sikkerhet. Det er få bransjer der dårlig sikkerhet og dårlige IT-løsninger kan ha like dramatiske konsekvenser som i helsesektoren. For å kunne sette de rette premissene rundt en god IT-strategi i helsesektoren må man være oppdatert, løsningsfokusert og villig til å samarbeide.

Temaet for årets Healthworld er sikkerhet og effektivisering. Det finnes flere eksempler i Norsk helsevesen der dårlig sikkerhet og dårlige rutiner har ført til svikt, enten det gjelder pasientforløp eller personvern. Effektiviteten er en selvsagt bi-effekt av en bedre IT-strategi, og her skjer det mye spennende innen blant annet kunstig intelligens.

Healthworld 2018 har som mål å løfte blikket mot overordnet strategi. Det kommer til å komme eksperter innen sikkerhet og effektivisering, med blant andre caser fra England der nye IT-strategier har ført til økt pasientsikkerhet, besparelser og en mer effektiv hverdag.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn