Hoveddel Side topp

David Berridge

Deputy Chief Medical Officer, Medical Director – Operations and Cardiovascular surgeon at Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (the second largest hospital trust in the UK)

Utfordringer og økonomiske og helsemessige gevinster ved innføring av «strekkode» for pasienter i samarbeid med GS1 (pasientsikkerhet).

Christine Bergland

Direktør i Direktoratet for e-helse

Informasjonssikkerhet og e-helse – hånd i hånd

Christine vil snakke litt om rapporten om informasjonssikkerhet Direktoratet for e-helse har gitt ut, og funnene der.e-helsedirektoratet har gitt ut, og funnene der.

Kjetil Istad

 Administrerende direktør Sykehusinnkjøp HF

Kjøp og forvaltning av viktige avtaler

Hvordan de har samlet oppgavene, og deres rolle når det kommer til ikt-oppkjøp, men også forvaltning av disse avtalene.

Terje Wistner

Managing Director at DIFA AS and Director of Technology and e-Health /CIO at Norwegian Pharmacy Association

Reisen til DIFA, altså grunnen til at de eksisterer, og hvordan dette har fungert fra start til ferdig implementasjon.

Bjørn Erik Thon

Direktør i Datatilsynet

Med pasientsikkerhet i fokus

Pasientsikkerhet og utfordringene i det digitale, pluss viktigheten av å tenke sikkerhet først.

Lisbeth Sviland

Professor II, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen 

Digital patologi og prosjektet de kjører gjennom Nasjonal IKT.

Astrid Johnsen

Pharmaceutical Services Advisor at Sykehusapotekene HF

Vil snakke om lukket legemiddelsløyfe.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn