Hoveddel Side topp

kl. 08.00

kl. 08.30

Computerworld ønsker velkommen ved redaktør Jan Birkeland

kl. 08.40

Informasjonssikkerhet og e-helse – hånd i hånd

Foredragsholder: Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse

Les mer om foredraget her.

kl. 09.10

Mingling og besøk på stands

kl. 09.30

Gevinster ved innføring av "strekkoder" på pasienter (eng)

Foredragsholder: David Berridge, Deputy Chief Medical Officer, Medical Director – Operations and Vascular surgeon at Leeds Teaching Hospitals NHS Trust

Les mer om foredraget her.

kl. 10.00

Mingling og besøk på stands

kl. 10.10

Digital patologi – standardisering av informasjon

Foredragsholder: Inger Nina Farstad, overlege, professor II, avdeling for patologi, klinikk for laboratoriemedisin, Universitetet i Oslo 

Les mer om foredraget her.

kl. 10.40

Mingling og besøk på stands

kl. 10.50

Kjøp og forvaltning av viktige avtaler

Foredragsholder: Kjetil Istad, administrerende direktør, Sykehusinnkjøp HF

Les mer om foredraget her.

kl. 11.20

kl. 12.10

Apotekenes digitale samhold

Foredragsholdere: Terje Wistner, daglig leder, DIFA og direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen
Ole-Alexander Moy, løsningsansvarlig, DIFA

Les mer om foredraget her.

kl. 12.40

Mingling og besøk på stands

kl. 12.50

Kvalitetskontroll av store operasjonsgrupper
Sporingssystem på operasjonsavdelingen

Foredragsholdere: Einar Amlie, overlege og systemutvikler og Marit Glende Johnsen, leder for operasjonsavdelingen, Lovisenberg Diakonale sykehus

Les mer om foredraget her.

kl. 13.20

Mingling og besøk på stands

kl. 13.30

Lukket legemiddelsløyfe – et viktig pasientsikkerhetstiltak

Foredragsholder: Astrid Johnsen, fagutvikler i Sykehusapotekene HF

Les mer om foredraget her.

kl. 14.00

Mingling og besøk på stands

kl. 14.10

Med pasientsikkerhet i fokus

Foredragsholder: Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Les mer om foredraget her.

kl. 14.40

Faglig program slutt

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn