Hoveddel Side topp

2023

7. juni

Digitalisering av byggenæringen

Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er en av våre absolutt største næringer. Likevel er digitaliseringen enda ikke kommet opp på det nivået man kunne forventet. Med en stadig endring i betingelser, standarder og digitale verktøy, står bransjen ovenfor en ny, digital revolusjon.

Computerworld arrangerer for syvende gang konferansen Digitalisering av byggenæringen.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

13. juni

Masterclass: Transformational Leadership

Computerworld Event og Nutanix er stolt over å tilby et 2-timers LIVE masterclass-webinar. Etter å ha fullført vil deltakerne motta en sertifisering i Transformasjons-ledelse fra Northeastern University.

15. juni

CIO Forum OT Security

Sikkerhet er en av de største utfordringene for industri 4.0 og digitalisering av produksjons- og prosessanlegg. For å lykkes i et stadig mer digitalt konkurransemarked, må gammel og ny operasjonell teknologi (OT) integreres med øvrig it. Dette må gjøres sikkert, uten å eksponere nye angrepsflater eller sårbarheter, når to svært forskjellige verdener skal smeltes sammen. Vi ser på både trusselbildet og framgangsmåter for å lykkes.

Formiddagskonferanse på Radisson Blu Scandinavia.

21. juni

Automation is the future of work

Løsninger som GPT-3/ChatGPT er på alles lepper om dagen. Alle er nysgjerrige på hvordan AI, maskinlæring, automation/RPA kan skape konkurransefortrinn. Stadig flere nye, avanserte tjenester som benytter kunstig intelligens og maskinlæring, kan automatisere og berike mange prosesser på ulike måter.

Dette kan skje på flere måter. Gjennom forståelse av naturlige språkkommandoer og taksonomisering av data til metaklassifiseringer, akselerere beslutningsprosessen i robotoperasjoner, samt å gjøre det mulig for roboter å lære mer effektivt. På denne måten vil slike tjenester i stadig økende grad bidra til å bedre ytelsen til RPA og robotoperasjoner, samt forbedre hastigheten og nøyaktigheten til automatiseringsaktiviteter.

Til tross for økt oppmerksomhet er det fremdeles mange spørsmål og stor usikkerhet knyttet til dette teknologiske kvantespranget. Derfor setter Automation is the future of work fokus på mulighetene dette gir kunder i praksis.

Digital halvdagskonferanse.

24. august

CIO Forum Bærekraftig IT

Vi ser i nyhetsbildet at bærekraft er i ferd med å vektes høyere enn pris på store innkjøp. For å henge med som leverandør, er bransjen helt avhengig av å kunne dokumentere hvor bærekraftige leveransene er. I tillegg har det blitt et krav å vise til kontinuerlig forbedring. I senere tid ser vi eksempler fra offentlig sektor der bærekraft vektlegges med 30 prosent, noe som ekskluderte flere leverandører med lav pris. En moderne CIO måles på bærekraft, og må kunne dokumentere tiltak og utvikling.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

31. august

CIO Forum Fremtidens forretningssystemer

Standard forretningssystemer er virksomhetenes sentralnervesystem. I dag brukes skyen hovedsakelig for infrastruktur- og plattformtjenester, men nå står forretningssystemene for tur. Neste generasjon leies som tjenester i skyen. En anskaffelse som åpner for blanke ark, i en verden som består av nye leverandører, nye avtaleformer og nye relasjoner.

På CIO Forum Fremtidens forretningssystemer vil vi sette søkelys på en rekke problemstillinger, og hente inn erfaringer og kunnskap fra både kunde- og leverandørsiden. Vi deler også innsikt fra eksperter på juss og endringsprosesser, og skaper en arena for dialog og nettverksbygging gjennom en endring som vil prege norsk it i flere år framover.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongresenter.

5. september

NM i IT-golf 2023

Vi gjentar suksessen fra i 2021 og 2022 og arrangerer en golfturnering for IT-folk. Denne gangen FOREgår dette på Drøbak golfbane. 

13. september

Healthworld

Helse og IT går hånd i hånd inn i fremtiden, og kommer til å møte på de samme, store utfordringene når det gjelder sikkerhet. Det er få bransjer der dårlig sikkerhet og dårlige IT-løsninger kan ha like dramatiske konsekvenser som i helsesektoren. For å kunne sette de rette premissene rundt en god IT-strategi i helsesektoren må man være oppdatert, løsningsfokusert og villig til å samarbeide.

Halvdagskonferanse på Oslo Kongresseter.

19. - 21. september

Telecom World – Brighton

Høstens stormønstring for bredbåndsbransjen i Norge arrangeres denne gang i Brighton på Leonardo Royal Hotel Brighton Waterfront.
Her har du her en unik mulighet til å utvide både kunnskapen og nettverket ditt, og få nye impulser i inspirerende samvær med bransjekolleger, leverandører og premissgivere.

20. september

CIO Forum Skyløsninger

På CIO Forum Skyløsninger vil du både høre erfaringer fra virksomheter som har migrert til skyen, og hvilke utfordringer de støtte på underveis. Hva som er viktig å tenke på, og hvordan man best kan forberede seg på flyttingen. Ikke minst, hvilke muligheter som åpner seg i den nye verdenen.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

11. oktober

Peopletech

Teknologi- og softwareselskaper jobber konstant for å lette informasjonsflyten for HR-avdelinger landet rundt. De teknologiske løsningene skal hjelpe HR-avdelingene til å fokusere på den strategiske veien de skal gå, og samtidig sørge for at HR hele tiden har all informasjonen de trenger.

På Peopletech 2023 vil du få nyttig informasjon om teknologi og løsninger enten du jobber med IT eller med HR.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

17. oktober

CIO Forum Fintech

På CIO Forum Fintech 2023 skal vi utforske ny teknologi, pedagogiske prinsipper og konsepter for fintech-bransjen. Dette er trender som kontinuerlig utfordrer måten penger og verdier strømmer gjennom samfunnet, samtidig som det også påvirker hvordan eksisterende strukturer og verdier verdsettes.

Bli med, og lær mer om hva som er status i markedet, og hvordan din bedrift kan operere i dagens og fremtidens fintech-marked.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

26. oktober

Generativ AI i praksis

Inntil nylig har de færreste næringsdrivende i Norge opplevd kunstig intelligens som relevant for sin virksomhet, men sentimentet i markedet har endret seg betraktelig siden ChatGPT ble lansert i fjor høst.

På Generativ AI i praksis den 26. oktober vil du få vite alt om hvordan du som næringsdrivende bør forholde deg til muligheter og utfordringer slik at din virksomhet kan dra nytte av generative AI-teknologi på en ansvarlig og effektiv måte.

Formiddagskonferanse på Klingenberg kino.

7. november

Sikkerhetsdagen

Under Sikkerhetsdagen vil vi se på problemene og utfordringene, men også sette fokus på løsningene, og presentere analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling.

Kom på Sikkerhetsdagen 2023 for å stille forberedt i en verden som er under konstant utvikling og angrep.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

16. november

CIO Forum Endringsledelse

– kunsten å få hele organisasjonen med på laget

Det krever som regel omfattende endringer når en organisasjon skal omfavne nye teknologier, tilpasse seg nye forretningsmodeller og møte kundenes forventninger på en ny digital plattform. Når man digitalisere for å skape konkurransefortrinn eller effektivisere prosesser, er ikke teknologien alene nok. Organisasjonen som skal bruke teknologien, må spille på lag.

Endringsledelse handler om å få med seg organisasjonen på reisen. Dersom endringsmotstand ikke adresseres og tas på alvor, har prosjekter en lei tendens til å mislykkes. Men hva skal man gjøre? Hvordan kan man legge en strategi, og hva bør man for all del unngå, for å lykkes?

CIO forum Endringsledelse tar denne dimensjonen av digitalisering på alvor. Vi skaper en unik mulighet til å lære av, og høste erfaringer fra noen av de fremste ekspertene innen endringsledelse i IT-prosjekter. Fra endringsteori til omfattende praktisk erfaring i store endringsprosesser.

Bruk muligheten til å utvide ditt nettverk, utveksle erfaringer og ideer, og lære om de nyeste teknologiene og trender på området.

Formiddagsseminar på Rebel Arena.

23. november

CIO Forum Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltningen er inne i en spennende fase og selskapene er klare for å ta steget inn i den fjerde industrielle revolusjon. På CIO Forum Eiendomsforvaltning vil du høre om selskapers erfaringer med teknologiske løsninger som gjør hverdagen tryggere, billigere og mer oversiktlig.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

7. desember

Publicworld

- Kommunal sektor midt i en IT-revolusjon

På årets Publiworld-konferanse setter vi søkelyset på kommunesektoren. Samtidig som stadig flere kommunale oppgaver og tjenester skal digititaliseres, må eksisterende støttesystemer fornyes og flyttes til skyen. Hver for seg er begge utfordringene store, og medfører endringer i infrastruktur, organisering og arbeidsprosesser.
Vi ser at kommuner søker sammen for å løfte i lag, samtidig som fellestjenester utvikles i både statlig og kommunal regi. På Publicworld vil vi skape en arena for å skape nettverk, høste erfaringer og lære om nye trender, muligheter og fallgruver.

Heldagskonferanse på Oslo Kongressenter.

14. desember

CIO Forum 5G

Hvordan kan din bedrift dra nytte av 5G?
Hvordan kan 5G teknologien påvirke og endre din bransje og din bedrift?

5G har gått fra å være neste generasjon, til en realitet man må forholde seg til. Det er ikke gitt at man klarer å hente ut de forretningskritiske elementene i denne nye teknologien, men med riktige råd og hjelp langs veien kan 5G utgjøre en revolusjon som raskt lar seg oversette på bunnlinjen.

Formiddagskonferanse på Oslo Kongressenter.

2024

14. mars

Energyworld

Energibransjen er i en voldsom omvelting med fornybar energi, det grønne skiftet og effektivisering av eksisterende infrastruktur. Målet er satt, men veien frem har mange muligheter innen forskjellige energikilder: fra vindkraft, vannkraft, solceller og ikke minst oljen.

Under Energyworld 2024, det 13. i rekken, ønsker vi å se til fremtiden for å finne ut hvor veien går og hvordan transformasjonen i den nye energi-hverdagen kommer til å slå ut. Fellesnevneren for utfordringene ligger i IT og hvordan man implementerer korrekt strategi for å sikre bærekraftige løsninger.

Heldagskonferanse i Stavanger Forum

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn