Main section Page top

Årets programkomité

Programkomiteen har ansvaret for den største delen av programmet på Healthworld - valg av keynotes, temaer, innlegg og sammensetting av innholdet. 

Har du spørsmål til programkomiteén, send epost til [email protected]

Gisle Fauskanger

Administrerende direktør i Nasjonal IKT HF

Jannie De Grijs

Prosessleder, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Hallvard Lærum

Direktoratet for e-Helse

Michael Oreld

Redaktør CIO, Computerworld

Anita Moe Larsen

Oslo Medtech

Helge T. Blindheim

Direktoratet for e-Helse

Tarje Bjørgum

Abelia

Page footer
Page bottom